Bieszczady

Gru. 9, 2013 by

Niezwykłe, rozciągające się od Przełęczy Łupkowskiej z zachodu po Przełęcz Użocką na wschodzie Bieszczady czarują odwiedzających. Stanowią one fragment łańcucha Karpat Wschodnich, a słonecznie jest tu późnym latem oraz wczesną jesienią. Wtedy też Bieszczady ujmują wielością barw. To pasmo górskie